In English - På Svenska


Lähde mukaan kehittämään Helsingin kaupungin palveluja: liity kehittäjäyhteisöön!

Etsimme kaupunkilaisia mukaan kehittäjäyhteisöömme. Helsingin kaupungin kehittäjäyhteisössä pääset mukaan kehittämään kaupungin palveluja verkossa toimivassa yhteisössä. Voit osallistua yhteisössä oman mielenkiintosi ja oman aikataulusi mukaan erilaisiin aiheisiin ja palveluihin liittyviin tutkimuksiin, keskusteluihin ja testauksiin.

Lähde rohkeasti mukaan, yhteisössä on jo yli 500 kaupunkilaista. Haluamme kuulla juuri sinun tarpeista, toiveista ja mielipiteistä kaupungin palvelujen käyttäjänä. Yhteisö toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi - voit valita millä kielellä haluat osallistua. Yhteisö on suunnattu yli 15 vuotiaille helsinkiläisille, nuorempia kaupunkilaisia osallistamme muiden kanavien kautta. 
 
Yhteisömme on suljettu verkkosivu, jonne kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Yhteisössä esiinnytään nimimerkeillä. Arvomme osallistujien kesken GoGift-lahjakortteja (lahjakortit toimivat satoihin myymälöihin ja palveluihin) sekä Helsinki-aiheisia tavaroita. Kehittäjäyhteisön osallistujilla on myös mahdollisuus osallistua palvelujen demotilaisuuksiin ja kokeilla ensimmäisten joukossa uusia palveluja.
 
Kuka yhteisön taustalla on?
Kehittäjäyhteisön taustalla on Helsingin kaupungin muotoilutiimi, joka työskentelee hel.fi-verkkosivujen uudistushankkeessa. Lisäksi yhteisössä on mukana monta muuta kaupungin työntekijää eri toimialoilta. Kehittäjäyhteisön LeanLab-alusta on muotoilukumppanimme Digitalist Groupin kehittämä ja ylläpitämä verkkoyhteisö.

Jos sinulla on kysyttävää kehittäjäyhteisöön liittyen, ole rohkeasti meihin yhteydessä lähettämällä viestiä osoitteeseen info@uusi.hel.fi.
 
Helsingin kaupungin digitaalisten palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä voi olla yhteydessä suoraan johtavaan palvelumuotoilijaan Anni Leppäseen (anni.leppanen@hel.fi).

ILMOITTAUDU MUKAAN
In English
Develop Helsinki’s services: join our developer community!

We are looking for Helsinki residents to join our developer community. By joining the City of Helsinki’s developer community, you can develop the City’s services through an online community. Based on your interests and schedule, you can participate in studies, discussions and testing related to a variety of topics and services.

Feel free to join us; there are already more than 500 residents in the community. We would like to hear about your needs, wishes and opinions as a user of Helsinki’s services. The community uses Finnish, Swedish and English – you can choose which language to participate in. The community is intended for Helsinki residents over the age of 15; we engage younger residents through other channels. 
 
Our community operates on a restricted website that you can log in to with your personal user ID and password. All members participate under pseudonyms. We raffle off GoGift gift cards (which are accepted by hundreds of shops and services) and Helsinki-themed goods among the participants. The participants in the developer community can also take part in service demos and be among the first to try out new services.

Who is behind the community?
The developer community is backed by the City of Helsinki’s design team, which is working on the hel.fi website redesign project. Many other City employees from different divisions are also involved in the community. The developer community’s LeanLab platform is an online community developed and maintained by our design partner, Digitalist Group.

If you have any questions about the developer community, feel free to contact us at info@uusi.hel.fi.
 
In matters regarding the customer-oriented development of Helsinki’s digital services, you can contact Lead Service Designer Anni Leppänen (anni.leppanen@hel.fi) directly.

SIGN UP
På Svenska
Kom med och utveckla Helsingfors stads tjänster: anslut dig till utvecklargemenskapen!

Vi söker stadsbor till vår utvecklargemenskap. Inom Helsingfors stads utvecklargemenskap får du vara med och utveckla stadens tjänster i en gemenskap på nätet. Inom gemenskapen kan du utifrån ditt eget intresse och din tidtabell delta i undersökningar, diskussioner och test kopplade till olika ämnen och tjänster.

Tveka inte att komma med, gemenskapen har redan över 500 deltagande stadsbor. Vi vill höra om just dina behov, önskemål och åsikter som användare av stadens tjänster. Gemenskapen är verksam på finska, svenska och engelska – du kan välja på vilket språk du vill delta. Gemenskapen är riktad till Helsingforsbor över 15 år, vi engagerar yngre stadsbor via andra kanaler. 
 
Vår gemenskap är en sluten webbplats, där man loggar in med ett eget användarnamn och lösenord. Inom gemenskapen deltar man med en signatur. Vi lottar ut GoGift-presentkort (presentkorten fungerar för hundratals butiker och tjänster) och prylar med Helsingfors-tema bland deltagarna. Utvecklargemenskapens deltagare har också möjlighet att delta i demotillfällen för tjänster och vara bland de första som får testa nya tjänster.

Vem ligger bakom gemenskapen?
Bakom utvecklargemenskapen ligger Helsingfors stads designteam, som arbetar inom reformprojektet för webbplatsen hel.fi. Dessutom deltar många andra av stadens medarbetare från olika sektorer i gemenskapen. Utvecklargemenskapens plattform LeanLab är en nätgemenskap som utvecklades och upprätthålls av vår designpartner Digitalist Group.

Om du har frågor om utvecklargemenskapen, tveka inte att kontakta oss genom att skicka ett meddelande till info@uusi.hel.fi.
 
Frågor om Helsingfors stads digitala tjänsters kundorienterade utveckling kan ställas direkt till ledande tjänstedesigner Anni Leppänen (anni.leppanen@hel.fi).

ANMÄL DIG